Aktualności
2016.03.23 Drugi numer Biuletynu ZZO Warka jest już dostepny do pobrania w wersji pdf: http://zzowarka.pl/download/ZZOWarka_Biuletyn_2_2016_RGB_72dpi.pdf
1 2 3 4 5 6 7 >

Nasi partnerzy

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym utworzonym dnia 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji i bogatym dorobku badawczym i wdrożeniowym: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

Instytut, jako jedyny w Polsce, ma Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach k. Skierniewic, a ponadto jest właścicielem 3 spółek w: Nowym Dworze k. Skierniewic, Brzeznej k. Nowego Sącza i Pszczynie k. Katowic. Oprócz bazy laboratoryjnej Instytut ma Pole Doświadczalne i Ekologiczne do prowadzenia badań z zakresu warzywnictwa oraz Sad Pomologiczny w Skierniewicach, Sad Doświadczalny w Dąbrowicach i Ekologiczny Sad Doświadczalny w Nowym Dworze-Parceli do prowadzenia badań z zakresu sadownictwa. Dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa obecnej kadencji jest prof. dr hab. Franciszek Adamicki

Katedra Sadownictwa i Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa powstała w wyniku połączenia Katedry Sadownictwa i Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa w 2000 r. Katedra Sadownictwa była kontynuacją Zakładu Sadownictwa, który powstał w 1928 roku w Skierniewicach. Organizatorem i kierownikiem tego Zakładu aż do sierpnia 1944 roku był prof. Włodzimierz Gorjaczkowski. W 1953 roku Zakład stał się Katedrą zespołową, a jej kierownikiem był prof. Szczepan A. Pieniążek. W 1957 roku Katedra Sadownictwa została przeniesiona ze Skierniewic do Ursynowa. W 1968 roku kierownictwo Katedry objął prof. dr Aleksander Rejman. Od 1984 roku Katedrą Sadownictwa kierował prof. dr hab. Andrzej Sadowski, a od 1997 roku prof. dr hab. Kazimierz Tomala. Katedra Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa powstała na bazie Katedry Uprawy i Nawożenia Roli i Pracowni Herbologii w 1995 roku. Katedrę Uprawy i Nawożenia Roli powołano w 1924 roku, a jej kolejnymi kierownikami byli profesorowie: Marian Górski, Franciszek Majewski, Jan R. Starck. Kierownikiem Katedry (od 1998 r. Zakładu) Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa był prof. dr hab. Stanisław Gawroński. Od 2000 roku Katedrą powstałą z połączenia obu jednostek kieruje dr Kazimierz Ścibisz. W 2006 roku Katedra Sadownictwa została ponownie oddzielona jako odrębna jednostka

Fruit Consult jest wiodacą firmą prywatną świadczącą usługi doradcze z zakresu uprawy jabłoni i gruszy w Holandii. Działa także w Belgii, Niemczech, we Wloszech oraz w Europie Wschodniej. Siedmio osobowy zespół doradców specjalizuje się w ochronie roślin, agrotechnice upraw i nawożeniu. Głównym celem Fruit Consult jest udzielanie sadownikom porad dotyczących optymalizacji plonowania oraz jakości owoców. Przekazywana systematycznie wiedza podpierana jest licznymi przykladami praktycznymi.

Firma bardzo dobrze orientuje się w warunkach panujacych w Polsce. Od roku 2008 doradcy Fruit Consult współpracują z ZZO Warka w ramach programu doradczego Fruit Akademia. Program ten między innymi obejmuje sygnalizację zagrożeń dotyczących parcha jabłoni oraz zaleceń jego zwalczania, opartych na danych pogodowych zebranych w stacjach badawczych zlokalizowanych w rejonach sadowniczych w Polsce.


Mapa strony . Zastrzeżenia . Regulaminy

Copyright © ZZO Warka . design 2009 badog.pl